รีสอร์ทอินไทย
"หาดบ้านกรูด...ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันงดงาม"
เกาะรำร่า มีแนวปะการังรอบเกาะ จาก
ชายฝั่งหาดทางสาย ออกไปในทะเลประ
มาณ 1,000 ม. เป็นที่ตั้งของแนวปะการัง
กลางน้ำที่ชื่อ"หินกรูด" มีความกว้าง 50
ถึง 300 ม.ยาว 300-500 ม.จัดเป็นแนว
ปะการังขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ (แนวปะการังใหญ่เป็นอัน
ดับหนึ่งคือ เกาะจานแต่อยู่ในเขตสัมปทาน
รังนก ยากแก่การเข้าไปท่องเที่ยว)
แต่เมื่อคิดถึง"ค่าใช้จ่าย" "เวลา" และ"ความสะดวก" แนวปะการังหินกรูดคือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีคุณค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติใต้ทะเลที่น่ามาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ใช้เวลาเดินทางไม่
มากนักและค่าใช้จ่ายน้อยแสนน้อย จากกรุงเทพฯและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย/เวลา
หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน
2,700-4,000 บาท (3-4 วัน)
สมุยและเกาะเต่า
1,500-2,500 บาท (3 วัน)

หินกรูดหรือเกาะรำร่า
400-700 บาท (1-2 วัน)
รีสอร์ทรีวิว!
@ มารู้จักกับปะการังกัน @
ปะการัง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในโลกหลายร้อยล้านปีมาแล้ว ปัจจุบันมีปะการังประมาณ 650 ชนิดในโลก ในประ
เทศไทยมีประมาณ 250 ชนิด ภายในเนื้อเยื่อปะการัง มีสาหร่ายเซลล์เดียว Zooxanthellae(ซูแซนเทลลี)อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สาหร่ายชนิดนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า "Symbiodinium microadriaticum" การอยู่ร่วมกันระหว่างปะการังและสาหร่าย เกิดเป็นความสัมพันธ์เกื้อกูล โดยสาหร่ายจะสังเคราะห์แสงให้ "อาหาร" และ "ออกซิเจน" แก่ปะการัง ในขณะเดียวกัน สาหร่ายก็ได้
รับ "คาร์บอนไดออกไซด์" และ"ธาตุอาหาร"จากปะการัง
ข้อมูลนักเที่ยว
เตรียมตัวก่อนเที่ยว
เบอร์โทรในบ้านกรูด
เช็คสภาพอากาศ
แหล่งซื้อของฝาก
ตารางเวลารถทัวร์
ตารางเวลารถไฟ
กิจกรรมดีๆ ที่น่าทำ
เขาธงชัย
เกาะรำร่า
เกาะทะลุ
ถ้ำเขาม้าร้อง
น้ำตกไทรคู่
น้ำตกขาอ่อน
แผนที่การเดินทาง
ปะการังสร้างโครงร่างหินปูนขึ้นเป็นที่อาศัย โครงร่างนี้เราเรียกว่า "ก้อน
ปะการัง" มีตัวปะการังเคลือบอยู่ภายนอก ด้านในเป็นหินปูนสะสมรวมกัน หนึ่งก้อนปะการังมีตัวปะการังอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ส่งพลังงาน
ผ่านเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อกัน ปะการังแต่ละชนิดมีอัตราการเจริญเติบโตแตก
ต่างกัน ตามปรกติ ปะการังเขากวางเจริญเติบโตเร็วที่สุด โดยมีความยาว
เพิ่มเฉลี่ย 6-10 ซม.ต่อปี ปะการังก้อนเติบโตช้าที่สุด ประมาณ 1-2 ซม.
ต่อปี แนวปะการังแต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น หินกรูดอยู่ในระดับ
ความลึก 2-6 ม. แนวปะการังในหมู่เกาะสิมิลันอาจพบในความลึกถึง 40 ม. แนวปะการังบางแห่ง เช่น หินกรูดพบปะการังก้อนขนาดใหญ่เกือบทั้งหมด
แสง อุณหภูมิ ความเค็ม ตะกอน กระแสน้ำ แร่ธาตุในน้ำ ฯลฯ เป็นปัจจัยที่มี
ความสำคัญ เนื่องจากปะการังมีสาหร่ายเซลล์เดียวอาศัยอยู่ด้วยหากไม่มี
แสง สาหร่ายย่อมไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ เราจึงพบแนวปะการังเฉพาะตาม
ชายฝั่งและหมู่เกาะ ในบริเวณที่มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมเท่านั้น ปัจจุ
บัน ประเทศไทยมีแนวปะการังอยู่ทั้งหมดไม่ถึง 200 ตารางกิโลเมตร หนึ่ง
ก้อนปะการังเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
รูปทรงของปะการัง เช่น เขากวาง พุ่ม ฯลฯ ภาพด้านล่างนำเสนอกลุ่มสิ่งมี ชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังก้อนที่หินกรูด


แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม!!
กับราคาสบายกระเป๋า
รวมกิจกรรมต่างๆพร้อม
อาหารและที่พัก เหมาะ
สำหรับกลุ่มคณะ หรือ
กรุ๊ปทัวร...
ปะการังเห็ด(Mushroom) ชื่อที่ใช้เรียกขึ้นอยู่กับรูปร่าง บางตัวคล้าย
หนอน ก็เรียกปะการังหนอนเช่นดังภาพ บางตัวคล้ายเห็ด สามารถเคลื่อนที่ได้แต่
ช้ามาก พบไม่มากนักที่หินกรูด ส่วนใหญ่
มักอยู่ตามพื้นทรายในที่ลึก
ปะการังก้อน(Massive) พบมากที่สุดในหินกรูด ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 10-60 เติบโตช้า แต่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นที่
อาศัยของสัตว์เกาะติดและสัตว์ฝังตัว เกือบทั้ง
หมดมีสีเหลืองหรือน้ำตาล
ปะการังพุ่ม(Submassive) มีขนาดเล็ก มักอยู่กับปะการังก้อน เป็นแหล่งที่อยู่สำคัญของ
สัตว์ขนาดเล็ก เช่น ปู กุ้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตามช่องว่าง
ระหว่างกิ่ง ปะการังแบบนี้ทนต่อสภาพแวดล้อม
ได้ดี แต่เปราะบางหากใครไปจับหรือกระแทก
การดำน้ำให้เห็นสัตว์หลากหลายชนิด บางครั้งไม่สำคัญเท่าเห็นสัตว์บางชนิด
แต่ได้เรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ แม้ว่าหินกรูดอาจมีสัตว์อาศัยอยู่น้อย แต่ทุกชนิด
มีเรื่องราวน่าสนใจ เช่น การพรางตัวของปลาอกดูดเม่นทะเลพวกเขามีวิวัฒนา การให้ลำตัวยาว สามารถเข้าไปหลบศัตรูตามหนามของเม่นทะเลได้ ที่น่าประ
หลาดใจคือปากที่ยาวเรียว เหมาะสำหรับตอดกินเท้าดูดอันเล็กๆของเม่นทะเล เป็นการพรางตัวและหากินไปพร้อมกัน
ฟองน้ำสีฟ้า(Haliclona sp.)
พบอยู่เป็นจำนวนมาก เกาะตามปะการังก้อนฟองน้ำชนิดนี้เป็นอาหาร
หลักของทากทะเลขาวจุดดำ มักพบทากชนิดนี้อยู่ด้วยเสมอ
ดอกไม้ทะเล(Sea Anemone) ดอกไม้ทะเลมีหนวด มีเข็ม
พิษอยู่ปลายหนวด ใช้ป้องกันตัวและหาอาหาร สามารถเคลื่อนที่ได้
แต่น้อยมาก ปลาการ์ตูนและสัตว์ขนาดเล็กมักมาอาศัยกับดอกไม้ทะเล เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรู พบดอกไม้ทะเลได้ทั่วไปในหินกรูดแห่งนี้ โดยเฉพาะเขตปะการังก้อน
กุ้งดอกไม้ทะเล(Anemone Shrimp)
มีขนาดเล็กมาก ความยาวเพียง 1-2 ซม. อาศัยอยู่ร่วมกับ
ดอกไม้ทะเล กลางคืนออกหาอาหารในบริเวณใกล้เคียง กิน
เศษอาหารและตะกอน พบอยู่บ้างในดอกไม้ทะเลที่ลึก ต้อง
ลองสังเกตดูให้ดีจึงจะเจอ
กุ้งปะการังลูกโป่ง(Coral Shrimp)
ขนาดเล็กมากเพียง 1 ซม. อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังลูกโป่ง พบน้อยแถบหินกรูด ภาพนี้ถ่ายได้จากที่ลึก 4 ม. หากอยาก
เจอต้องลองหาตามปะการังลูกโป่ง บางครั้งจะโผล่หนวด
ออกมา ไม่อยู่ตามลำพัง
ปูแมงมุมขายาว(Long-leg Spider Crab)
พบน้อยมาก ขนาดกว้าง 15 ซม. ออกหากินกลางคืน กลางวันแอบ
ซ่อนตัวใต้ปะการัง ขาที่ยาวช่วยปีนป่ายไปช้าๆตามพื้นทรายหรือ
ก้อนปะการังตายในที่ลึก
ดาวทะเล(Sea Star)
ดาวทะเลมีหลายชนิด ในภาพคือดาวทะเลที่พบตามพื้นทราย ทั้งใน
ที่ตื้นและที่ลึก บางทีอาจฝังตัวในทรายจนมองเกือบไม่เห็น ดาวทะเล
เคลื่อนที่โดยอาศัยเท้าดูด บางครั้งอาจยกขาเพื่อพลิกตัวกลับ
หมึกกระดอง(Cuttlefish)
หมึกทะเลไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์กลุ่มหอย หมึกกระดองมี
10 หนวดเหมือนหมึกกล้วยและหมึกหอมต่างจากหมึก
ยักษ์มี 8 หนวด หมึกกระดองเข้ามาที่หินกรูดเพื่อวางไข่
และผสมพันธุ์ มักพบตามที่ลึกใกล้ปะการังก้อนขนาดใหญ่
ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง(Anemonefish) พบอยู่ตามดอกไม้ทะเล มีไม่ต่ำกว่า 50 ตัว โดยเฉพาะ
แนวปะการังก้อนตรงกลางหินกรูด มักแอบซ่อนตามดอก
ไม้ทะเลเพื่อป้องกันตัวเอง ตัวใหญ่สุดเป็นตัวเมีย ตัวเล็ก
รองลงมาเป็นตัวผู้
ดาวหมอน(Cushion Star)
ช่วงกว้าง 20-30 ซม. มีลักษณะคล้ายหมอนปักเข็ม แต่เป็นดาวทะเล
ชนิดหนึ่ง กัดแทะสาหร่ายขนาดเล็กเป็นอาหาร มักพบตามปะการัง
ตาย ที่หินกรูดพบบ้างแต่ไม่มากนัก อาจมีหลายสี เช่น เขียว น้ำตาล เมื่อเจออย่าจับขึ้นมาเล่น เพราะมันอาจบาดเจ็บได้
เม่นหนามยาว(Sea Urchin)
เม่นทะเลชนิดนี้พบอยู่ทั่วไป หนามยาวและแหลม เมื่อโดนให้ใช้ขวด
หรือหินนวด หนามที่เป็นหินปูนจะย่อยสลายไป พวกมันกินสาหร่าย
เป็นอาหาร ไม่มีอันตรายหากเราไม่ไปโดนเข้าเอง
ปูปะการัง(Coral Crab)
กว้างเพียงหนึ่งซม.อาศัยอยู่ในปะการังพุ่ม ออกหากินกลางคืน แต่อยู่
ใกล้ปะการังมาก เมื่อมีภัยจะหนีเข้าปะการังอย่างรวดเร็ว มักพบเป็น
คู่หรือมากกว่า หากอยากเห็นต้องลองสังเกตให้ดีในปะการังพุ่ม จะมี
ปูอยู่ทุกก้อน
ปลาผีเสื้อเหลืองอ่าวไทย(Butterflyfish)
ปลาผีเสื้อสวยที่สุดในอ่าวไทย ไม่พบในทะเลอันดามัน มัก
อาศัยอยู่เป็นคู่ตามปะการังก้อน มีนิสัยตื่นตกใจได้ง่ายมาก ปลาชนิดนี้กินสัตว์เกาะติดขนาดเล็กเป็นอาหาร พบได้บ้าง
ในแนวปะการังหินกรูด
ปลาสลิดหิน(Damselfish)
ปลาสลิดหินทั่วโลกมีอยู่มากกว่า 300 ชนิด ที่หินกรูดพบ
บางชนิด ความหลากหลายไม่มาก แต่บางชนิดมีปริมาณ
มากและอยู่รวมเป็นฝูง ปลากลุ่มนี้มีขนาดเล็ก มักอาศัยหลบ
ภัยตามปะการัง
ทากปุ่ม(Sea Slug)
ยาว 2-4 ซม. สีสวยงาม มักพบตามปะการังก้อนหรือฟองน้ำ ป้องกัน
ตัวด้วยสารพิษในเนื้อเยื่อ ทากทะเลชนิดนี้พบน้อยมากที่หินกรูด หาก
อยากเจอต้องสังเกตให้ดี ตามพื้นใกล้ปะการังก้อนขนาดใหญ่
ข้อมูลต่างๆ จาก www.prachuabcoal.com
Resortinthai.com
Copyright (C) 2000-2004 All Rights Reserved
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ : (นายปอ) 07-058-1379
Webmaster@resortinthai.com