รีสอร์ทอินไทย
"หาดบ้านกรูด...ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันงดงาม"
ตำนานแห่ง "ตำบลธงชัย" (บ้านกรูด)
สืบย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าเอกาทศรถเมื่อคราวยกพลไปปราบพระยาตะนาวศรี
และพักชุมนุมพล พร้อมทำพิธี "ธงชัยเฉลิมพล" ณ บริเวณนี้ นับแต่นั้นมา ผู้
คนจึงกล่าวขาน พื้นที่นี้ว่า "บ้านธงชัย" ในราว ร.ศ. 113 หรือสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกฐานะอำเภอกำเนิด
นพคุณ และเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบางสะพาน ในปี
พ.ศ. 2460 บ้านธงชัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ
บางสะพาน และมีฐานะเป็นตำบล ปัจจุบันตำบลธง
ชัย แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน
ที่บ้านกรูด
มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงไม่ต่ำกว่า 500 ครัวเรือน และมีเรือประมงที่ออกหาปลาบริเวณหน้า
อ่าวบ้านกรูดไม่ต่ำกว่า 300 ลำ ซึ่งในจำนวนนี้ยัง
ไม่ได้รวมถึงเรือประมงจากที่อื่นที่เข้ามาหาปลาใน
บริเวณอ่าวบ้านกรูดอีกด้วย ชายหาดบ้านกรูดตลอดแนวเป็นพื้นที่หา "เคย" ของชาวบ้านทั้ง
ชาวสวน ชาวไร่ ชาว ประมง การหาเคยเป็นอาชีพเสริมของคนในบ้านกรูด นอกจากนี้ยังมี ชาวบ้านที่หาเคยเพื่อทำกะปิเก็บไว้กินเองตลอดปีด้วย ชาวไร่ที่ว่างจากงานไร่ก็มาช่วย ชาว
ประมงแกะกุ้งออกจากอวนกุ้ง โดยที่ชาวประมงก็จะให้ปลาที่ติดมากับอวนกุ้งนั้นเป็นสิ่งตอบ
รีสอร์ทรีวิว!

แทนชาวบ้านที่มีอาชีพแกะเนื้อปูไปขายตามรีสอร์ท อาชีพรับซ่อมอวนขาด อาชีพเถ้าแก่รับปลาจากชาว
ประมงไปขายที่อื่น หรือ แม้กระทั่งเจ้าของรีสอร์ท
ก็อาศัยการมีปลาสดจากชาวประมงทุกวันมาทำอา
หาร ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักติดใจในความ
สดของอาหารทำให้มาเที่ยวที่บ้านกรูดบ่อยขึ้น ส่ง
ผลให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก เพราะรีสอร์ท
ที่มีมากกว่า 10 แห่งจะรับปลาจากชาวประมงบ้าน
กรูดอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้แล้ว การท่องเที่ยวใน
บ้านกรูดที่กำลังได้รับความนินม ทำให้ชาวประมง
มีรายได้เสริม จากการให้บริการพาดำน้ำดูปะการัง
น้ำตื้นที่เกาะรำร่า หรือ บริการนำนักท่องเที่ยวออก
ตกปลาในช่วงกลางวันและตกหมึกในช่วงกลางคืน

ข้อมูลนักเที่ยว
เตรียมตัวก่อนเที่ยว
เบอร์โทรในบ้านกรูด
เช็คสภาพอากาศ
แหล่งซื้อของฝาก
ตารางเวลารถทัวร์
ตารางเวลารถไฟ
กิจกรรมดีๆ ที่น่าทำ
เขาธงชัย
เกาะรำร่า
เกาะทะลุ
ถ้ำเขาม้าร้อง
น้ำตกไทรคู่
น้ำตกขาอ่อน
แผนที่การเดินทาง
ท้องทะเล...ที่ซึ่งชาวประมงสามารถ
เก็บเกี่ยวผลิตผลต่างๆ จากความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด
จึงทำให้ชาวประมง ผูกพันและหวง
แหน ไม่อยากให้ทรัพยากรเหล่านี้ถูก
ทำลายลงด้วยการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึง
การณ์ของคนต่างถิ่นหรือพวกนายทุน
เช่นเดียวกับชาวบ้านที่หาดบ้านกรูด
ที่ต้องการจะรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมอันดี
นี้ไว้ ตราบนานเท่านาน...
Resortinthai.com
Copyright (C) 2000-2004 All Rights Reserved
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ : (นายปอ) 07-058-1379
Webmaster@resortinthai.com