รีสอร์ทอินไทย
"หาดบ้านกรูด...ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันงดงาม"
 
ยอดเขาธงชัย อันเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและ
พระพุทธกิติสิริชัยที่งามเด่นเป็นสง่านั้น แต่เดิมเป็นเพียงป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง โครำ และค่างจำนวนมาก แต่เนื่องจากยอดเขาธงชัยมี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดี (ในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย) นั่นก็คือมีลักษณะเป็นหัวมังกร
โดยมีลำตัว (ชายหาดบ้านกรูด) ทอดยาวจนไปสุดที่ปลายหาง (หาดแม่รำพึงที่อำ
เภอบางสะพาน) ซึ่งสามารถมองเห็นภาพดังกล่าวได้จากชายหาดบ้านกรูดเท่านั้น ยอดเขาธงชัย ยังมีลักษณะคล้ายกับหลังเต่าที่ยื่นออกมาในทะเล ซึ่งมังกรและเต่า
ตามตำราจีนถือว่าเป็นสัตว์ประเสิรฐเป็นมงคล ดังนั้นท่านผู้รู้หลายท่านจึงลงความ
เห็นว่าเขาธงชัยเป็นสถานที่อันเหมาะสมที่จะสร้างปูชนียสถานถวายแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งก็คือพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
และพระพุทธกิติสิริชัยนั่นเอง...
รีสอร์ทรีวิว!
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (นามพระราชทาน)
เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสวยงามวิจิตรตระการ
ตาตามแบบไทยแท้ อันหาดูได้ยากยิ่ง คณะสงฆ์และพสกนิกรผู้
จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศความภักดี
โดยร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ห้าสิบ ออกแบบโดย
ม.ร.ว มิตรารุณ เกษมศรี นายช่างถานปนิกประจำสำนักพระราช
วัง โดยฝีมือการออกแบบและก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจง ทรงไว้
ซึ่งสถาปัตยกรรมไทยอันยอดเยี่ยม.
ข้อมูลนักเที่ยว
เตรียมตัวก่อนเที่ยว
เบอร์โทรในบ้านกรูด
เช็คสภาพอากาศ
แหล่งซื้อของฝาก
ตารางเวลารถทัวร์
ตารางเวลารถไฟ
กิจกรรมดีๆ ที่น่าทำ
เขาธงชัย
เกาะรำร่า
เกาะทะลุ
ถ้ำเขาม้าร้อง
น้ำตกไทรคู่
น้ำตกขาอ่อน
แผนที่การเดินทาง
ปูชนียสถานแห่งนี้เป็นความภาค
ภูมิใจของชาวบ้านกรูดและประชา
ชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ที่ทุกคน
ควรหาโอกาสมาเยี่ยมชม เพื่อประ
จักษ์ถึงความงดงามของศิลปไทย
และประกาศความจงรักภักดี ต่อ
องค์พระประมุขของชาติ สมดัง
นามที่ได้รับพระราชทานนี้


แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม!!
กับราคาสบายกระเป๋า
รวมกิจกรรมต่างๆพร้อม
อาหารและที่พัก เหมาะ
สำหรับกลุ่มคณะ หรือ
กรุ๊ปทัวร์
...
 
พระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระรูปปูน
ปั้นขนาดใหญ่ รูปทรงแบบคันทาราช
(ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบน
ดอกบัว มีผ้าทิพย์พระนามาภิไธย ส.ก.
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ ๖
มิ.ย. ๒๕๓๙ โดยสมเด็จพระราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระพุทธกิติ
สิริชัย ประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออก
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาธงชัย เป็น
ที่สักการะกราบไหว้ของประชาชนทั่วไป
"การทำบุญกับสงฆ์ทั้งหลายย่อมได้บุญ
แต่หากได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์ ย่อม
ได้บุญมากกว่า ...การสักการะพระพุทธ
ที่มีลักษณะถูกต้องงดงาม ย่อมเป็นกุศล
แก่ผู้กระทำยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ...."
พระตำหนักกรมหลวงชุมพร เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเคารพเลื่อมใสของชาวทะเล และบุคคลทั่ว
ไปเป็นจำนวนมาก มีผู้ไปกราบไหว้ สักการะ จุด
ประทัดและไปถวายดอกไม้อยู่เป็นประจำ ซึ่งศาล
กรมหลวงชุมพร ปัจจุบันตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย
=สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกเว็บได้ที่ Wattangsai.com=
Resortinthai.com
Copyright (C) 2000-2004 All Rights Reserved
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ : (นายปอ) 07-058-1379
Webmaster@resortinthai.com