รีสอร์ทอินไทย
"หาดบ้านกรูด...ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันงดงาม"

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายถึงเมืองที่มีภูเขาอยู่รวมเป็นกลุ่ม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกที่เปรียบประดุจประตูสู่ภาคใต้
เนื่องจากมีอาณาเขตด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดชุมพร ส่วนด้านทิศ
เหนือติดกับอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้านทิศตะวันตกติดกับ
สหภาพเมียนมาร์ ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลด้านอ่าวไทยห่าง
จากรุงเทพมหานคร เพียง 323 กิโลเมตร ด้วยเป็นจังหวัดที่มี
ลักษณะพื้นที่แคบและยาวโดยวัดความแคบได้ 12 กิโลเมตร
บริเวณบ้านคลองวาฬ ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดในสยาม ส่วนด้าน
ยาววัดระยะทางได้ประมาณ 212 กิโลเมตร มีชายหาดยาวถึง
212 กิโลเมตร ทุกอำเภอเรียงตัวต่อกันไปในแนวดิ่ง โดยถูกขนาบ
ด้วยทะเลในด้านตะวันออกและเทือกเขาตะนาวศรีในด้านตะวันตก
ก่อเกิดแหล่งธรรมชาติอันสวยงามและหลากหลายทั้งหาดทราย
ชายทะเล เกาะ ถ้ำ ลำธาร น้ำตก ทิวเขาและผืนป่าที่สมบูรณ์
รีสอร์ทรีวิว!
ข้อมูลนักเที่ยว
สิ่งหนึ่งที่นำมาซึ่งความภูมิใจของชาวประจวบคีรีขันธ์ก็คือ วังไกลกังวล อันเป็นเมืองเสมือนสิ่งที่ยืนยันถึงความงาม สงบและ
เหมาะต่อการพักผ่อนของดินแดนนี้ ระยะทางจากบ้านกรูด ถึงอำเภอ และสถานที่เที่ยวที่สำคัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บ้านกรูด – กรุงเทพฯ 382 กิโลเมตร
บ้านกรูด – อำเภอหัวหิน 150 กิโลเมตร
บ้านกรูด – อำเภอปราณบุรี 117 กิโลเมตร
บ้านกรูด – กิ่งอำเภอสามร้อยยอด 105 กิโลเมตร

1. พระราชวังไกลกังวล
ตั้งอยู่ห่างจากหัวหินไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม กม.ที่ 229 เป็นที่ประทับใน
การเสด็จฯ แปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 มี
เนื้อที่ 300 ไร่เศษ ในบริเวณมีพระตำหนักหลายหลังมีชื่อคล้องจองกัน เช่น พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีดิ์
สร้างอยู่กลางอุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดชายหาด
2. ตัวเมืองหัวหิน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร อยู่ก่อนถึงประจวบ 91 กิโลเมตร ในตัวเมืองมีตลาดโต้รุ่ง
หัวหิน อยู่บนถนนเดชานุชิต เป็นศูนย์รวมอาหารทะเลสด เป็นตลาดใหญ่ มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกพื้นเมือง รวมทั้ง
เสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งสินค้าต่างๆ มากมาย
3. หาดหัวหิน เป็นที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยมาช้านาน ชายหาดที่สวยงาม ทรายขาวละเอียดน้ำ
ทะเลใสจนมีสมญานามว่า “ราชินีแห่งความร่มรื่น” บรรยากาศสงบร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย
4. เขาตะเกียบ เขาไกรลาศ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวหินไปทางใต้ 6 กิโลเมตร เป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินสวย
งามบนเขาเป็นที่ตั้งของวัดและพระบาทจำลอง อากาศบนเขาเย็นสดชื่น สามารถขึ้นไปชม ทิวทัศน์ ชายหาด และเมืองหัวหิน
โดยรอบได้ การเดินทางสะดวก มีรถสองแถวโดยสาร มีร้านอาหารและของที่ระลึกคอยให้บริการ
5. สวนสนประดิพัทธิ์ อยู่ห่างจากหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษม มีบริเวณติดกับชายหาด
ยายเหยียดสวยงาม เงียบสงบ จนสามารถได้ยินเสสียงลมพัดยอดสน สมีบังกะโลและที่พักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว
เตรียมตัวก่อนเที่ยว
เบอร์โทรในบ้านกรูด
เช็คสภาพอากาศ
แหล่งซื้อของฝาก
ตารางเวลารถทัวร์
ตารางเวลารถไฟ
กิจกรรมดีๆ ที่น่าทำ
เขาธงชัย
เกาะรำร่า
เกาะทะลุ
ถ้ำเขาม้าร้อง
น้ำตกไทรคู่
น้ำตกขาอ่อน
แผนที่การเดินทาง


แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม!!
กับราคาสบายกระเป๋า
รวมกิจกรรมต่างๆพร้อม
อาหารและที่พัก เหมาะ
สำหรับกลุ่มคณะ หรือ
กรุ๊ปทัวร์...
6. เขาเต่า อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินประมาณ 13 กิโลเมตร บริเวณเขาเต่ามีหาด
ทรายที่สะอาดและสวยงาม คือ หาดทรายน้อย และยังมีเกาะขนาดเล็กอยู่ไม่ห่างจาก
ชายฝั่งเท่าใดนัก บนเกาะมีเปลือกหอยชนิดต่างๆ ทับถมกันอยู่มากมาย
7. ปากน้ำปราณบุรี เป็นที่อยู่ของชาวประมง อยู่แยกจากถนนเพชรเกษม ตรงกิโล
เมตรที่ 256 เข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งแถบนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ
"วนอุทยานปราณบุรี"
8. น้ำตกป่าละอู อยู่ห่างจากอำเภอหัวหินไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 80 กิโลเมตร ในท้องที่ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ตัวน้ำตก
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งมีพื้นที่ถึง 273,125 ไร่ ประกอบด้วย น้ำตกละอูใหญ่และละอูน้อย รวม 11 ชั้น ที่มี
ความสวยงาม มีน้ำตลอดปี บริเวณข้างเคียงยังเป็นป่าทึบ สามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ การเดินทางสะดวก รถยนต์เข้าถึงได้
9. เขื่อนปราณบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นเขื่อนดินล้อมรอบ บรรยากาศดี เหมาะแก่การไปพักผ่อนชมวิว และตกปลา เป็นเขื่อนที่กักเก็บ บรรจุน้ำได้ 445 ล้านลูกบาศก์เมตร
10. อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กิโลเมตร มีพื้นที่ 98 ตารางกิโลเมตร หรือ
61,300 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย ภูเขาหินสลับซับซ้อนมีที่ราบน้ำท่วมถึงอยู่ริมชายฝั่งทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของนก
นานาชนิด นับเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทยและในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง
11. ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บนถนนสละชีพ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ใกล้เชิงเขาช่องกระจก องค์หลัก
เมือง แกะสลักลวดลายประณีตสวยงามวิจิตรบรรจง โดยส่วนยอดแกะเป็น 4 พักตร์ 4 เศียร เป็นที่สักการะของชาวเมือง และ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัด
12. วัดเขาถ้ำคั่นกระได ตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณอ่าวน้อยก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ในบริเวณ
มีถ้ำขนาดเล็ก ประดิษฐานพระพุทธไสยาสต์ ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวเรือมักเข้ามาอาศัยหลบพายุฝน
13. อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบฯ มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเริ่มจากเขาตาม่องล่าย ทาง
ด้านทิศเหนือ เป็นวงโค้งไปจดเขาล้อมหมวกทางด้านทิศใต้ หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาอยู่หลายเกาะ จึงทำให้ทิวทัศน์ของ
อ่าวดูสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนยามเย็นของชาวเมือง นักท่องเที่ยวมักมาชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรู่
14. เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุและพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือของภูเขามีช่องโปร่ง คล้ายกับกรอบของกระจก จากบนยอดเขาสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองและอ่าวประจวบได้อย่างสวยงาม มีฝูงลิงที่ซุกซนน่ารักให้ดูอีกด้วย
15. อ่าวมะนาว อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ 5 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของกองบิน 53 และเคยเป็นยุทธภูมิ ในสมัยสงคราม
โลกครั้งที่สอง ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพญี่ปุ่น บริเวณอ่าวมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีร้านค้าหรือร้านอาหารไว้คอยบริการ
16. ด่านสิงขร บริเวณที่แคบที่สุดของประเทศเป็นช่องทางที่ไทย-พม่าใช้เป็นทางผ่านติดต่อไปมาหากันตั้งแต่โบราณ และ
เป็นช่วงที่แคบที่สุดของประเทศไทย ท้องที่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ โดยวัดระยะจากชายทะเลอ่าวไทย ถึงชายแดนของ
พม่า ประมาณ 12 กม. ด่านสิงขรตั้งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมไปทาง ทิศตะวันตก ประมาณ 18 กม. มีถนนลาดยางเข้าไปถึง
17. อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จากตัวเมืองลงมาทางใต้ 12 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าหว้ากอ ทางซ้ายมือ หว้ากอเป็น
ดินแดนสำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ปัจจุบันกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้รับงบประมาณให้
สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เพื่อให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
18. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ 22 กิโลเมตร ท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับ
สะแก จะถึงทางแยกซ้ายมือ จะพบป้ายแสดงที่ตั้งอุทยานฯ เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงชายหาดที่มีหาด ทรายขาวสะ
อาด สวยงาม เงียบสงบกว้างสุดสายตา น้ำทะเลใสสะอาด คลื่นแรงเหมาะแก่การเล่นน้ำ ตลอดแนวชายหาดมีทิวสน อันร่มรื่น
มีบ้านรับรองและที่พัก ซึ่งเหมาะสำหรับการค้างคืน เป็นครอบครัว หรือหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
19. อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน รวม 100,625
ไร่ ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกห้วยยางเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีความสูง 7 ชั้น ลดหลั่นลงมา มีอ่างน้ำตกที่ไม่ลึกเหมาะ
แก่การเล่นน้ำ และพักผ่อน มีสถานที่สำหรับกางเต๊นท์พักแรม รวมถึงบ้านพักของอุทยานฯ ในพื้นที่ของอุทยาน ยังมีน้ำตกอีก
หลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวได้ติดตาม และเข้าชม
20. พระมหาเจดียภักดีประกาศ พระพุทธกิติสิริชัย และศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บนเขาธงชัย
หาดบ้านกรูด ซึ่งแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าไปทางซ้าย ประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบพระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ พระพุทธกิ
ติสิริชัย ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ลอยเด่นเป็นสง่า หันหน้าออกสู่ทะเล บริเวณรอบๆ มีสวนดอกไม้ประดับสวยงาม
พระมหาเจดีย์ฯ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี อีกทั้งยัง
เป็นจุดชมวิวของหาดบ้านกรูดทั้ง 2 ด้าน เหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า หรือทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นสิริมงคล
21. หาดบ้านกรูด มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ทางเข้าอยู่ที่ กิโลเมตร 382 ด้านซ้ายเข้ามาอีกประมาณ 10 กิโลเมตร มีถนนเลียบหาด มีร้านอาหารทะเล, รีสอร์ท, และสถานที่สำหรับกางเต๊นท์ไว้บริการ ทรายสะอาด น้ำทะเลใส ตื้นและปลอดภัย หาดบ้านกรูดคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน หรือท่านที่ต้องการพักระหว่างการ
เดินทางต่อ สู่ภาคใต้ นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่มาที่หาดบ้านกรูดแล้ว ส่วนใหญ่จะกลับมาเยือนอีก
22. เกาะรำร่า เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่บริเวณหน้าหาดบ้านกรูด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยปะการังและปลานานาชนิด เหมาะแก่การ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ซึ่งมีร้านบริการให้เช่าเรือและอุปกรณ์อยู่หลายแห่งที่หาดบ้านกรูด นั่งเรือใช้เวลาประมาณ 15 นาที ชม
วิวทิวทัศน์ของหาดบ้านกรูด และเขาธงชัย
23. อ่าวแม่รำพึง อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 86 กิโลเมตร และห่างจากถนนเพชรเกษม เข้าตัวเมืองบาง
สะพาน 17 กิโลเมตร ชายหาดค่อนข้างเงียบสงบ มีถนนเลียบชายหาด มีร้านอาหารทะเล และรีสอร์ทริมหาด
24. อ่าวบ่อทองหลาง ห่างจากอ่าวแม่รำพึงตามถนนเลียบชายหาด ประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบอ่าวเล็กๆ ที่โค้งเป็นรูปพระ
จันทร์เสี้ยวเกือบจรดกัน ภายในอ่าวน้ำทะเลใสและตื้น มีเกาะหินเล็กๆ ตั้งเรียงรายด้านหน้าอ่าวบังคลื่นลม ทำให้เหมาะแก่การ
เล่นน้ำทะเล ทิวทัศน์สวยงามยิ่ง
25. เขาถ้ำม้าร้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพงประศาสน์ ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอบางสะพาน 2 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือ เป็น
ถนนลาดยาง 1 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงปากถ้ำได้ ภายในถ้ำมีหลายคูหาซึ่งมีการพัฒนาติดตั้งหลอดไฟมีแสงต่างๆ กัน
ประดับประดาทำให้บรรยากาศในถ้ำดูสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผนังถ้ำด้านหนึ่งมีพระพุทธรูปวางเรียงตลอดแนว สถานที่
กว้างขวาง อากาศเย็นสบาย
26. เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ อยู่ในเขต อำเภอบางสะพานน้อย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที จากบ้านปาก
คลอง รอบๆ เกาะอุดมไปด้วยปะการังสีสวยและปลาจำนวนมาก หาดทรายขาวสะอาด นักท่องเที่ยวต่างให้ความนิยมที่จะไป
ดูปะการังกันอย่างมาก
27. หาดบางเบิด อยู่ในตำบลทรายทอง หาดทรายกว้าง สวยงาม สงบร่มรื่น น้ำทะเลใส พร้อมร้านอาหารและที่พักไว้คอย
บริการนักท่องเที่ยว
Resortinthai.com
Copyright (C) 2000-2004 All Rights Reserved
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ : (นายปอ) 07-058-1379
Webmaster@resortinthai.com